Curs Guardapesca Marítim

Image

Curs Guardapesca Marítim

Homologats per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Ministeri de l'Interior.
Informació
 • Titulació acreditada per el Ministeri de l'Interior.
 • Durada total: 30 hores.
 • Horari: 17 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

Dates d'inscripció a les convocatòries:

 • 1a convocatòria: 1 al 30 de març 2023 - Previsió examen MAIG.
 • 2a convocatòria: 1 al 30 de setembre 2023 - Previsió examen NOVEMBRE.
Procediment d'inscripció: La sol·licitud d'admissió a aquest procés es realitzarà per via electrònica a través de la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil (https:// sede.guardiacivil.gob.es/), seleccionant Seguretat Privada i el procediment de «Admissió a proves de selecció per a Guardes Rurals i les seues Especialitats». Per accedir a aquest procediment podreu utilitzar qualsevol dels mètodes d'identificació acceptats a la plataforma Cl@ve (DNIe/Certificat electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanent).

Els aspirants a guardes rurals i a les seves especialitats de guarda de caça o guardapesca marítim que acreditin haver superat els respectius mòduls professionals de formació corresponents a la modalitat comuna de guarda rural i, si escau, de l'especialitat o especialitats a què concorrin, en els centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d'Estat de Seguretat o que hagin presentat declaració responsable i que compten amb professors acreditats per la Comissió de Valoració del Professorat de Seguretat Privada a l'àmbit de la Guàrdia Civil.

Els aspirants a les especialitats de guarda de caça o guardapesca marítim que, prèvia sol·licitud i expedició de la corresponent Targeta d'Identitat Professional, tinguin la condició de guardes rurals o es trobin en tràmits per a això i acreditin haver superat els respectius mòduls professionals de formació corresponents a les especialitats a què concorrin als centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d'Estat de Seguretat o que hagin presentat declaració responsable i que compten amb professors acreditats per la Comissió de Valoració del Professorat de Seguretat Privada en l'àmbit de la Guàrdia Civil.
Requisits
Per ser admesos a la realització de les proves, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
 • Ser major dedat.
 • Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'un Estat parteix a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé que li sigui aplicable el que disposa la legislació sobre règim comunitari conforme al Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència en Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats parteix a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d'un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en què cada part reconegueu l'accés a l'exercici d'aquestes activitats als nacionals de l'altra.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de tècnic, o altres equivalents a efectes professionals o superiors.
 • Posseir l'aptitud psicofísica necessària per a l'exercici de les funcions de guarda rural, d'acord amb el que disposa el Reial decret 2487/1998 de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per tenir i fer servir armes i per prestar serveis de seguretat privada.
 • Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos.
 • No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, o vulneració del secret de les comunicacions o d'altres drets fonamentals als cinc anys anteriors.
 • No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria de seguretat privada.
 • No haver estat separat del servei a les Forces i Cossos de Seguretat, les Forces Armades espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en tots dos anys anteriors.
 • Posseir el diploma o certificació acreditativa d'haver superat el curs o cursos específics als centres de formació per a guardes rurals i les seves especialitats.
Proves

Es realitzaran 2 proves:

 • La primera prova consisteix a contestar un qüestionari de 20 preguntes sobre el temari.
 • La segona prova consisteix en la realització d'una prova d'aptitud física específica que consistirà en una prova de natació (50 metres).
Temari

Àrea Jurídica

 • Tema 1. Pesca marítima d'esbarjo. Àmbit d'aplicació. Autoritzacions administratives. Volum de captures. Competicions esportives. Aparells i utensilis per a la pesca en superfície. Arpons autoritzats en la pesca submarina. Declaració de desembarqui. Talles mínimes. Espècies prohibides. Prohibicions. Espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada. Infraccions i sancions.
 • Tema 2. Llei de costes. Objecte i finalitats de la Llei. Béns de domini públic marítim-terrestre. Limitacions de la propietat sobre els terrenys contigus a la ribera del mar per raons de protecció del domini públic marítim-terrestre. Utilització del domini públic marítim terrestre. Infraccions i sancions. Competències administratives.

Àrea Tècnic-Professional

 • Tema 1. Espècies piscícoles: Biologia. Hàbits de comportament. Distribució geogràfica en l'àmbit nacional i regional.
 • Tema 2. Hàbitat de les espècies piscícoles. Procediments de millora de l'hàbitat. Poblacions, dinàmica de poblacions. Control i seguiment: Tècniques. Gestió de les espècies piscícoles.
 • Tema 3. Malalties de les espècies piscícoles. Tractaments. Procediments de vigilàncies, protecció i captura d'espècies piscícoles. Espècies depredadores i competidores. Control. Equips i mitjans.
 • Tema 4. Modalitats de pesca: Característiques. Arts de pesca artesanal, industrial i esportiva. Ús de la canya. Xarxes. Artificis i procediments de pesca prohibits. Prohibicions: Temporals, absolutes i per raó del lloc, distàncies, terminis, pesca en canals, llits de derivació. Llicències. Vedats. Permisos.
 • Tema 5. Federacions i societats de pescadors. Característiques. Reglamentació. Funcionament. Confraries. Concepte. Funcions. Òrgans representatius.
 • Tema 6. Pesca marítima: Arts i mètodes de pesca. Talles mínimes de captura i consum.
 • Tema 7. L'aqüicultura marítima: Generalitats. Zones d'explotació. Cultiu de peixos. Cultiu de mol·luscs. Cultiu de crustacis.
 • Tema 8. Reserves marines. Característiques i situació de les reserves marines.
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Instal·lacions

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.